O Przedszkolu

Nasze przedszkole funkcjonuje od września 2018 roku. Początkowo istniało jako oddziały zamiejscowe Przedszkola nr 429 w Warszawie. Od 1.09.2021 roku zostało przekształcone w samodzielną placówkę i nosi nazwę Przedszkole nr 445 w Warszawie. Jest przedszkolem o profilu artystycznym.
Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Warszawa Białołęka, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Siedziba placówki znajduje się w nowoczesnym budynku będącym częścią bloku mieszkalnego. Nieopodal znajduje się plac zabaw, gdzie dzieci mogą swobodnie spędzać czas na wolnym powietrzu. Wewnątrz budynku znajdują się przestronne, kolorowe sale dydaktyczne wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiadające wiekowi i zainteresowaniom wychowankom. W salach organizowane są kąciki zainteresowań, w których dzieci mogą spędzać czas według własnych upodobań. Na terenie przedszkola znajduje się wyposażona w sprzęt sportowy sala gimnastyczna.

Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00 – 17:30

Obecnie w placówce funkcjonuje 5 oddziałów dla dzieci od 3 do 6 roku życia. Wszyscy pracownicy starają się zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszy start. Dzieci opuszczające naszą placówkę są otwarte, spontaniczne oraz twórcze. Znają siebie i swoje możliwości. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią dobrze rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego.
Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdują wsparcie u nauczycieli oraz zatrudnionych specjalistów. Zatrudniamy logopedę, psychologa, ściśle współpracujemy również z psychologami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przedszkole oferuje program zajęć dodatkowych: język angielski, gimnastyka korekcyjna. Ponadto w przedszkolu odbywają się przedstawienia teatralne dla dzieci. Częstym elementem naszej działalności są również bliższe i dalsze wycieczki z udziałem wychowanków. Duże znaczenie dla funkcjonowania przedszkola ma dobra, oparta na wzajemnym szacunku, współpraca z Rodzicami. W ramach tej współpracy przedszkole organizuje imprezy okolicznościowe o charakterze rodzinnym: warsztaty bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Piknik Rodzinny i inne.

Skip to content