Ramowy rozkład dnia

  • 3 i 4-latki
  • 5 i 6-latki
7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.Gry i zabawy stolikowe, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi. 8.00 - 8.15 Zabawy z całą grupą.Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, usprawnianie narządów mowy, rozmowy kierowane z nauczycielem. 8.15 - 8.30 Przygotowanie do śniadania.Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne. 8.30 - 9.00 Śniadanie.Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku. 9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne.Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 9.30 – 10.00 Aktywność zabawowa przy niewielkim udziale nauczycielki.Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne. 10.00 – 10.30 I Danie – zupa. 10.30 – 10.40 Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia do ogrodu. 10.40 – 11.45 Pobyt na powietrzu.Korzystanie ze sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacer, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela. 11.45 – 12.30 Aktywność zabawowa przy niewielkim udziale nauczycielki.Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. 12.30 – 12.45 Obiad – II danie. 12.45 – 14.30 Odpoczynek poobiedni 14.30 - 15.00 Przygotowanie do podwieczorku.Podwieczorek 15.00 – 17.30 Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela.Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze.Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi.Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.
7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.Gry i zabawy stolikowe, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi. 8.00 - 8.15 Zabawy z całą grupą.Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. 8.15 - 8.30 Przygotowanie do śniadania.Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne. 8.30 - 9.00 Śniadanie.Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku. 9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne. Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 10.00 – 10.30 Czynności higieniczne. I danie - Zupa. 10.30 – 12.15 Aktywność dzieci w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela.Zabawy i zajęcia ruchowe, umuzykalniające, zabawy tematyczne. Zajęcia dodatkowe. 12.15 – 12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. 12.30 – 12.45 Obiad - II danie 12.45 – 13.00 Odpoczynek poobiedni. Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole , zabawy konstrukcyjne, badawcze. 13.00 - 14.15 Pobyt na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacer, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela. 14.15 – 14.30 Powrót z ogrodu, przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne. 14.30 – 15.00 Podwieczorek. 15.00 – 17.30 Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela.Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze.Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi.Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.
Skip to content