Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 15 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego dla rodziców pod adresem:

Ø przedszkola.edukacja.warszawa.pl

W postępowaniu rekrutacyjną mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte  i rodzice potwierdzili wolę zapisu, jak również te, którym wskazane zostało miejsce (w rekrutacji przedszkolnej).

Rodzice/prawni opiekunowie którzy:

  • brali udział w postępowaniu rekrutacyjną mogą po zalogowaniu się do systemu skorzystać z zakładki „złóż podanie w rekrutacji uzupełniającej”,
  • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym mogą skorzystać z zakładki „zarejestruj się”.

W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły lub przedszkola rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć w placówce, do której zostało przyjęte dziecko, pisemną rezygnację. 

 

Skip to content